O přehlídce
České ručičky

O Přehlídce

Na jižní Moravě víme, že řemesla mají mezi ostatními profesemi své nezastupitelné místo. Proto vznikl projekt Přehlídka České ručičky. Jejím cílem je popularizace učňovského školství v očích mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. Podrobnější informace obsahuje Statut Přehlídky České ručičky.

 

Každoročně organizační výbor Přehlídky vybere dvacítku oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká.  Po celý školní rok jsou v uvedených oborech sledovány vybrané soutěže. Soutěže odborných dovedností pro žáky středních škol jsou většinou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, mají velkou tradici, celostátní působnost a často také mezinárodní účast. V porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací a sdružení. Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru a kategorii v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček.