Události
České ručičky

Události

Ročník 2017/2018

26. září 2017 rada Jihomoravského kraje vyhlásila jubilejní X. ročník Přehlídky České ručičky:

Bod č. 90 programu – Vyhlášení 10. ročníku přehlídky České ručičky

 

Usnesení č. 2561/17/R34:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Statutem přehlídky České ručičky

 

vyhlašuje 10. ročník přehlídky České ručičky pro školní rok 2017/2018 v rozsahu dle seznamu soutěží odborných dovedností žáků středních škol, který tvoří přílohu č. … zápisu (příloha č. 1 materiálu).

Hlasování: 9 – 0 - 0

 

Účastníkům i organizátorům všech letošních soutěží přejeme hodně štěstí ! 

 

 

Nezapomeňte, že vše, co se týká Českých ručiček můžete aktuálně sledovat na našem FB.

 

 

 

 Děkujeme všem partnerům,

bez jejichž přízně by se oblíbená přehlídka České ručičky nemohla konat na takové úrovni,

na kterou jsme již všichni zvyklí a kterou si zaslouží.