Galavečer 2013
Galavečery

Vyvrcholením ročníku 2012/2013 byl již tradičně slavnostní galavečer. Také letos se konal v reprezentačních prostorách brněnského Divadla Reduta, a to dne 19. června 2013 v 18 hodin.

  

        

 

Jako každoročně přijali, kromě nominovaných laureátů a zástupců škol, pozvání také organizátoři ústředních kol vybraných soutěží odborných dovedností, představitelé cechů a společenství, osobnosti z řad odborné veřejnosti a významní představitelé společenského života.   

 

 

          

 

Pořadem provázeli moderátoři České televize Petra Polzerová a Jan Musil, účinkovaly kapely Medicimbal a Kaštánci. U příležitosti jubilejního 5. ročníku Přehlídky byly představeny tři příběhy laureátů ročníku prvního: Milan Široký, Kateřina Pavlová a Eva Dostálová. Všichni také přijali pozvání na galavečer a obdrželi upomínková ocenění.

  

        

 

Všech 21 nominovaných laureátů ročníku 2012/2013 se k převzetí ocenění dostavilo osobně v doprovodu svých mistrů nebo ředitelů škol.  Stejně jako představitelé škol, obdrželi žáci čestné uznání s perokresbou od akademického malíře Františka Hanáčka a navíc zlatou plaketu ČESKÉ RUČIČKY 2013.

 

           

 

 Divadlo Reduta bylo zaplněno do posledního místa, scénář i režie večera směřovaly k poctě juniorských mistrů jednotlivých oborů v ročníku 2012/2013 . Oceněni byli i výjimečné pedagogické osobnosti. Závěrečná slova předsedy a místopředsedy organizačního výboru Přehlídky přinesla poděkování všem partnerům, bez jejichž přízně a finanční podpory by nebylo možné projekt realizovat. 

 

                   

  

A možná jsme zaslechli i příslib dalšího ročníku......